Retourneren

Artikelen dienen direct bij aankomst door u gecontroleerd te worden. Wanneer artikelen op een pallet of per colli in beschadigde dozen binnenkomen dan vragen wij u dit te melden op de bijgeleverde vrachtbrief, danwel pakbon en Collectione binnen 24 uur hiervan op de hoogte te brengen. U ontvangt daarna van Collectione een bevestiging.

Indien u binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen geen reclamaties heeft gemeld dan gaat Collectione ervan uit dat de goederen in goede orde door ons zijn geleverd en door u ontvangen. Enig recht op tegemoetkoming na deze termijn is daarmee komen te vervallen.

Ten aanzien van natuurlijke onvolkomenheden kunnen geen reclamaties geldend gemaakt worden wanneer deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de eigenschappen van de grondstof waaruit het product vervaardigd is. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een kussen van dierlijke vacht, hout accenten in artikelen etc.

Een retourzending geschiedt altijd op een door met Collectione besproken wijze plaats te vinden en nooit op eigen initiatief en dient vooraf per email aangemeld te worden bij Collectione via info@collectione.nl. Bij de aanmelding graag de reden van retour, aantal stuks en een kopie van de factuur bijvoegen. Uw aanvraag wordt binnen 24 uur door ons beantwoord.

Collectione zal altijd proberen u een zo goed mogelijke service te verlenen en terechte reclamaties met u in goed overleg op te lossen.