Voorwaarden online verkoop

Wij vragen u als verkooppunt van Collectione onderstaande voorwaarden in acht te nemen.

* Klanten mogen de artikelen van Collectione enkel en uitsluitend alleen op zijn/haar eigen website tonen. Het is niet toegestaan om artikelen op andere websites te tonen/verkopen. Wanneer klanten artikelen van ons merk op websites van derden (Facebook, Instagram en andere social media kanalen) willen aanbieden dan dient dit altijd in overleg met het hoofdkantoor te gaan. U kunt dit telefonisch doen of hiervoor een verzoek indienen via venlo@collectione.nl.
* Wanneer u voor online verkoop gebruik wenst te maken van onze productfotografie dan verzoeken wij u dit aan te vragen bij ons.
* Het is niet toegestaan gebruik te maken van onze product cq sfeer fotografie zonder onze uitdrukkelijke toestemming.
* Wanneer de eindconsument afziet van de verkoop i.v.m. een inschattingsfout van zijn/haar zijde m.b.t. kleurstelling, maatvoering of andere voorkeuren dan kunnen de artikelen niet worden geretourneerd aan Collectione.
* Eventuele retourkosten van de eindconsument aan het verkooppunt geschieden voor eigen rekening.

Contactgegevens:
Medra b.v. (Collectione Luxury Lifestyle)
Floralaan 15
5928 RD Venlo
Nederland

Telefoon: +31 (0) 77 396 77 73
Email: venlo@collectione.nl